Dlaczego warto wdrożyć system kontroli dostępu w hotelu?

Dlaczego warto wdrożyć system kontroli dostępu w hotelu?

Standardowy system kontroli dostępu w hotelu składa się z automatycznej i scentralizowanej kontroli podsystemów budynku, takich jak klimatyzacja, ogrzewanie, wentylacja czy oświetlenie, aby zapewnić użytkownikom komfort, minimalizację zużycia energii oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Wszystkie zaangażowane urządzenia elektroniczne wspierane są przez sieci komputerowe, tak aby monitorować i kontrolować systemy zabezpieczeń, elementy mechaniczne, alarmy przeciwpożarowe czy punkty oświetleniowe. Obecnie trudno wyobrazić sobie prawidłowe funkcjonowanie jakiegokolwiek dużego obiektu hotelowego bez wsparcia ze strony zautomatyzowanego systemu, takiego jak InteliHotel – http://www.intelihotel.pl/moduly/kontrola-dostepu/

Praktyczny system kontroli dostępu w hotelu

Bardzo ważne jest, aby utrzymać specyfikę hotelu w określonym zakresie, a jednocześnie przyczyniać się do szybkiego alarmowania personelu obsługującego w przypadku awarii. Zwykle budynki wyposażone w instalację systemu automatyki budynkowej mają mniejsze koszty utrzymania, a zużycie energii jest zminimalizowane w celu zapewnienia właściwej maksymalizacji wydajności. Oprócz hoteli, systemy kontroli dostępu stosowane są także w rozmaitych instytucjach, budynkach przemysłowych czy domach. Systemy te zawierają wiele typów wejść i wyjść instalacyjnych. Obejmują one czujniki, które są stosowane w odniesieniu do niektórych zmiennych, takich jak temperatura, ciśnienie i wilgotność itp. Stosowane sterowniki są głównie analogowe i mogą regulować prędkość urządzeń oraz ich położenie, na przykład w przypadku konieczności zablokowania zaworu gorącej wody. Na szczególną uwagę zasługują systemy kontroli dostępu w hotelu oferowane przez firmę InteliHotel.

Zastosowanie systemu

System kontroli dostępu hotelu daje bardzo szerokie możliwości. W przypadku oświetlenia steruje on wyłączaniem lub włączaniem, a także może przyciemnić światła. Jeśli zainstalowane lampy nie działają, zainstalowane czujniki są w stanie zasygnalizować konieczność wymiany żarówek. Zapewnia to oszczędność kosztów i poprawia efektywność, w której konserwacja jest szybko dostosowywana i łatwa, pomimo dużego metrażu i skomplikowanego układu hotelu. System kontroli dostępu w hotelu jest łatwy do zainstalowania zarówno w nowych, jak i starych budynkach. W przypadku konieczności naprawy, budynek może zostać w każdej chwili dowolnie zaktualizowany. Wśród innych zalet wyróżnić można większe bezpieczeństwo i łatwe wykrywanie zagrożeń w razie ich wystąpienia. Usługi oferowane przez InteliHotel znajdują się w czołówce dostarczania wysokiej jakości instalacji do wdrażania systemów automatyki.

Automatyzacja procesów

Nowoczesne systemy kontroli dostępu w hotelach uwzględniają różne automatyczne procesy kontroli budynków, wymianę informacji między departamentami oraz poprawę czasu reakcji podczas sytuacji kryzysowych oraz uwzględniają zmniejszenie kosztów instalacyjnych oraz eksploatacyjnych. W automatyce budynków zainstalowane są skomputeryzowane kontrolery, które są w stanie przejąć zarządzanie budynkiem z uwzględnieniem ogrzewania, wentylacji czy oświetlenia. Elektryczne i mechaniczne systemy budynku działają bardzo inteligentnie i wydajnie. Minimalizują również koszty energii dzięki lepszemu gospodarowaniu przestrzeni i zmniejszeniu zapotrzebowania na powietrze zewnętrzne, gdy nie jest to konieczne. Gdy poszczególne systemy nie są kontrolowane i ściśle monitorowane, mają tendencję do nieprawidłowego działania powodującego dyskomfort gości, nie mówiąc już o tym, że jest to strata cennej energii. Poprzez zautomatyzowany system kontroli dostępu w hotelu znacznie uproszczono funkcjonowanie całego obiektu. Dane są płynnie integrowane z różnych systemów poprzez graficzny interfejs użytkownika. To minimalizuje konieczność zaangażowania w pamięci różnych poleceń. Kiedy system kontroli dostępu w hotelu steruje sprzętem mechanicznym, stają się on bardziej niezawodny i nie wymaga częstych konserwacji. Wyrafinowane sterowanie wymagane w zautomatyzowanych systemach sterowania budynkiem jest łatwe w obsłudze. Większość konwencjonalnych urządzeń sterujących zazwyczaj spełnia każde kryteria projektowe.

Obniżenie kosztów eksploatacyjnych

Skomputeryzowane elementy sterujące pomagają utrzymać równomierną temperaturę i poziom oświetlenia, co powoduje niższe koszty operacyjne. W przypadku utrzymania stałej temperatury i odpowiedniego poziomu oświetlenia, zużycie energii jest minimalizowane, co niweluje marnotrawstwo energii. Kiedy goście hotelu są zadowoleni z zarządzania budynkami, wpływa mniej skarg, które ostatecznie doprowadzą do poprawy wizerunku obiektu. Niespodziewane uszkodzenie sprzętu mogą być bardzo stresujące oraz kosztowne, ale gdy sprzęt mechaniczny jest prawidłowo monitorowany i kontrolowany, wydłuża się jego żywotność. Większość zautomatyzowanych systemów kontroli dostępu w hotelu obejmuje lepsze oprogramowanie i sprzęt do zarządzania obiektem, co dodatkowo obniża koszty operacyjne. Jednocześnie budynek zyskuje wyższa pozycję na rynku z powodu lepszego oraz bardziej nowoczesnego systemu. Wartość nieruchomości jest również zwiększona, co wpływa korzystnie na prestiż.

Dowiedz się więcej jaki powinien być dotykowy monitor.

Powrót na górę